Algemene Voorwaarden

1. Definitie
1.1. Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 18 jr) of rechtspersoon die aan Knus Thuis de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Knus Thuis stelt consumenten in staat via haar website (www.KnusThuis.nl) producten te bestellen. Knus Thuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en is gevestigd in Schiedam.
2.2. Knus Thuis heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven
de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3.Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Knus Thuis komt tot stand op het moment dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.KnusThuis.nl) d.m.v. een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* De bestelling bevestigd heeft, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Knus Thuis een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

4. Levering, Betaling
4.1. De bestelling wordt, na ontvangst van betaling, binnen 3 werkdagen verstuurd.
4.2. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer op gegeven bezorgadres.
4.3. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW
4.4. Knus Thuis verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens
verzending.
4.5. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
4.6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Persoonsgegevens
5.1. Knus Thuis behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

6. Retourneren
6.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
* De producten dienen in originele staat te zijn.
* Het product is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
* Het productl is zorgvuldig behandeld.
* De gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan:
* Stuurt u binnen 2 dagen na ontvangst een email aan Knus Thuis (zie Contact pagina) met de gevens van de producten die u retour wenst te zenden. U ontvangt dan van ons de gevens betreffende het retourzenden.

6.2. Het verzenden
* De producten dienen correct verpakt verzonden te worden.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Knus Thuis is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
6.3 Mocht aan de voorwaarden van 6.1. en 6.2. zijn voldaan dan stort Knus Thuis binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening.
(De verzendkosten komen voor uw eigen rekening).

7. Klachten
7.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur dan een email naar info@KnusThuis.nl.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op, op werkdagen tussen 8.00u-18.00u

8. Aansprakelijkheid
8.1. Knus Thuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van
gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
8.2. Knus Thuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen
die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

9. Recht
9.1. Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Knus Thuis. Het auteurschap
is van toepassing. Alle teksten en foto`s zijn eigendom van Knus Thuis. Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.